Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 05-09-2016:  587

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Bernadotteskolen har 2 afdelinger. I den danske afdeling er der to spor fra forberedelsesklasse til og med 9. klasse, samt en 10. klasse. I den internationale afdeling er der ét spor fra forberedelsesklasse til 9. klasse og hvor klasserne samlæses parvis (fx. 2./3. klasse etc.).

Det vejledende tal for klassekvotienten er 23 elever. Det kan således variere, så der i nogle klasser kan være en elev mere eller mindre.

Det vejledende elevtallet for skolens 10. klasse er dog 31 elever.

 

  •  

Gennemsnitskarakterer

 

Skolen afholder folkeskolens afgangsprøver i alle fag.

Grundskolens gennemsnitskarakter og karakterfordeling kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside via de 2 links forneden. 

Grundskolens Gennemsnitskarakterer

Grundskolers Karakterfordeling

 

Overgang til anden uddannelse

Overgang til uddannelse kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside via dette link. 

Overgang til Uddannelse 3 mdr. efter