Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 05-09-2018:  589

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Bernadotteskolen har 2 afdelinger.

I den danske afdeling er der to spor fra forberedelsesklasse til og med 9. klasse, samt en 10. klasse.

Det vejledende tal for klassekvotienten er 23 elever. Det kan således variere, så der i nogle klasser kan være en elev mere eller mindre. Det vejledende elevtallet for skolens 10. klasse er dog 30 elever.

I den internationale afdeling er der ét spor fra forberedelsesklasse til 9. klasse og hvor klasserne samlæses parvis (fx. 2./3. klasse etc.) og hvor der på hvert trin er en klassekvotient på 20 elever.

 

Gennemsnitskarakterer

 

Bernadotteskolen afholder folkeskolens afgangsprøver i alle fag.

Skolens gennemsnitskarakter og karakterfordeling kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside (klik her). Det er desværre ikke p.t. muligt at linke direkte til de data der vedrører vores skole hvorfor der er indsat en række link til en række printede pdf-dokumenter.

Karaktergennemsnit for de bundne prøver i 9. klasse kan ses ved at klikke her.

Karakter pr fagdisciplin kan ses ved at klikke her.

Den socioøkonomiske reference kan ses ved at klikke her. (beskriver hvordan eleverne klarer sig i fagdiscipliner ved 9. klasses prøve i forhold til elever med samme socioøkonomiske baggrund)

 

Overgang til anden uddannelse

Overgang til uddannelse kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside via dette link. 

Overgang til Uddannelse 3 mdr. efter