Trivselspolitik og antimobbestrategi

Bernadotteskolen har altid haft én grundlæggende regel ”Vis hensyn”. Den er blevet udviklet igennem årene og er nu udmøntet i sociale mål og regler tilpasset de forskellige klassetrin bl.a. for at varetage trivsel, fællesskabet og sikre at ingen holdes ude. Baggrunden herfor skal ses i lyset af skolens formålsparagraf.

De enkelte sociale mål og trivselspolitikken kan tilgås via nedenstående link:

SAG I og II – samarbejdsgruppe for forberedelsen til 2. klasse samt 3.-5. klasse

SAG III – samarbejdsgruppe for 6.-7. klasse

SAG IV – samarbejdsgruppe for 8.-10. klasse

SAG TLH – samarbejdsgruppe for The Little House:

E1 og E2

E3

E4

E5

Vi taler om og arbejder med de sociale mål og trivselspolitikken til børnesamtaler, klassemøder samt til intro- og forældremøder.

De sociale mål og trivselspolitikken skal også forebygge mobning, herunder digital mobning, da samme sociale mål og regler gør sig gældende på de sociale medier.

Skulle der alligevel opstå konkrete problemer, arbejder teamet omkring en klasse straks med undervisningsmiljøet og gerne i samarbejde med skolens koordineringsgruppe, KOO, der består af skolens psykolog, akt- og ssp-lærer, specialundervisningskoordinator og skoleleder. Arbejdet med undervisningsmiljøet og inddragelse af relevante parter vil tage udgangspunkt i den enkelte sag.

 

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

D. 28. marts vedtog Folketinget væsentlige ændringer i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø med ikrafttræden pr. 1. august 2017. De betyder, at skoler skal udarbejde en handleplan, hvis der opstår konkrete problemer i forbindelse med det psykiske undervisningsmiljø.

Handleplanen skal udarbejdes senest 10 arbejdsdage efter, der er modtaget oplysning om problemerne fra det tidspunkt, en medarbejder på skolen modtager oplysning om problemerne. Af handleplanen skal det fremgå, med hvilke foranstaltninger problemerne skal bringes til ophør.

Ledelsen skal dertil straks iværksætte evt. midlertidige og nødvendige foranstaltninger, der kan gribe ind over for de konstaterede problemer og ligeledes informere de berørte elever og forældre om indholdet af handlingsplanen og om eventuelle midlertidige foranstaltninger.

Der skal også laves en handleplan, hvis ledelsen eller en elevs forældre anser det for nødvendigt som følge af elevens bekymrende tilstand eller adfærd, herunder sygdom og fravær pga. problemer med det psykiske undervisningsmiljø.

 

Handleplan og midlertidige foranstaltninger udarbejdes af teamet omkring klassen i samarbejde med KOO.