PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR)

Fra den 25. maj 2018 bortfalder den danske persondatalov, og der gælder nye regler i EU-Persondataforordningen, som skal anvendes ved behandlingen af personoplysninger. Persondataforordningen handler om informationssikkerhed og den registreredes rettigheder.

Maj 2018 har skolens ansatte og forældre/elever fået en særskilt information om Persondataforordningen med information om hvorledes Bernadotteskolen håndterer Persondataforordningen.

Du kan til en start se skolens "Fortegnelse over persondata på Bernadotteskolen" ved at KLIKKE HER.

Såfremt der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte skolens dataansvarlige.