Links om uddannelses- og erhvervsvejledning

VEJLEDNING
 
Skole- og ungdomsvejledninger
Du kan få hjælp og vejledning hos Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune du bor i.
Gentofte kommune
Københavns kommune
 
Websites med vejledning
På undervisningsministeriets uddannelsesportal, kan du få svar på mange spørgsmål. Du finder UddannelsesGuiden her: www.ug.dk.

Du kan hjemmefra bruge vejledningsprogrammet www.minfremtid.dk, som bl.a. indeholder Spor og Selekt. Du skal bruge dit Uni-Login for at komme på.
 
Gymnasier og HF-skoler
Få overblik over gymnasier, HF, studieretninger og fag i hele Danmark på
www.optag.dk
 
Tilmelding til ungdomsuddannelser 
Brug følgende link til Optagelse.dk.  Søg ungdomsuddannelser, vælg derefter: Digital ansøgning og uddannelsesoversigten, ansøg med (Uni-C) login. Uddannelsesplanen er indarbejdet i ansøgningen.
 
Nem-ID
Som forælder skal man bruge en digital signatur for at underskrive ansøgning om optagelse i 10. klasse, på gymnasium etc. i optagelse.dk. Nem-ID kan skaffes her
 
 
 
eVejledning er den første danske vejledningsinstans, der henvender sig bredt til alle, der har behov for hjælp til at finde rundt på uddannelsesmarkedet. Vigtige målgrupper er de ældste elever i grundskolen, som skal vælge ungdomsuddannelse og elever på ungdomsuddannelserne, som skal videre i uddannelsessystemet.
 
Kampagnesitet ”Fremtiden er din” er etableret af Ministeriet for Ligestilling for at sætte fokus på utraditionelle uddannelsesvalg og få unge til at bruge hele uddannelsespaletten. Sitet kan bruges til afklaring og som en øjenåbner for de mange muligheder, der rent faktisk er.
 
 
Sitet er din genvej til de ungdomsuddanelser, der findes i Region Hovedstaden. Her kan du komme omkring erhvervsuddanelserne, de gymnasiale uddannelser, individuelle forløb eller de helt andre veje, der er mulige, når grundskolen er forbi.
 
Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungsomsuddannelse og erhverv
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120556
 
Bekendtgørelse om lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120624