Tilsyn
 
Bernadotteskolen har i indeværende skoleår, 2017-18, to tilsynsførende: Martin Agerbak Madsen er tilsynsførende med skolens danske afdeling og Ebbe Forsberg er tilsynsførende for skolens internationale afdeling. Fra skoleåret 2018-19 har skolen samlet tilsynet på én tilsynsførende, idet Ebbe Forsberg på skolens generalforsamling den 15. maj 2018 blev valgt som tilsynsførende for hele skolen. Ebbe Forsberg er certificeret til at føre tilsyn med såvel frie grundskoler, hvor undervisningssproget er dansk, og hvor det er engelsk. Nedenfor kan du læse både den tilsynserklæring, som den tilsynsførende har skrevet direkte til skolens forældre, og den erklæring, som er indberettet til Undervisningsministeriets tilsynsportal, som skolen ifølge tilsynsbekendtgørelsen er forpligtet til at offentliggøre på hjemmesiden.
 
Skolens tilsynsførende afgiver hvert år rapport om sit tilsyn med skolen:
 
Tilsynserklæring for skoleåret 2017-18 hentet fra Undervisningsministeriets tilsynsportal - klik her
 
Tilsynserklæring for den internationale afdeling (TLH) på dansk februar 2018 - klik her
 
Inspectors report on the teaching in The Little House february 2018 - click here
 
Tilsynserklæring (dansk afdeling) november 2017 - klik her
 
Inspectors Report on the teaching in The Little House 2016-17 Click here
 
Tilsynserklæring (international afdeling) april 2017 -  klik her
 
Tilsynserklæring (dansk afdeling) december 2016 - klik her
 
Tilsynserklæring (hele skolen) december 2015 - klik her
 
Tilsynserklæring (hele skolen) december 2014 - klik her
 
Tilsynserklæring (hele skolen) december 2013 - klik her
 
 
 
klik her