Skolens vedtægter foreskriver:
 
 
§ 3.
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.
 
Efter skolens generalforsamling i maj 2018 består bestyrelsen af:
 
Philip Rendtorff (formand), Bloksbjerget 16, 2930 Klampenborg, tlf. 39 64 40 30
 
Maria Jordanis (næstformand), Nordkrog 18, 1., 2900 Hellerup, 21 68 28 66.
 
Jesper Eising (bestyrelsesmedlem), Fuglegårdsvej 16, 2820 Gentofte, tlf. 29 60 30 19
 
Bettina B. Burrell (bestyrelsesmedlem), Broholms Alle 13E, 2. t.v, 2920 Charlottenlund, 39 90 03 68
 
Andreas Rostock (bestyrelsesmedlem), Kløckersvej 3A, 2820 Gentofte, tlf. 40 97 40 07
 
og som suppleant er valgt 
 
Deborah Bayer Marlow, Niels Ebbesens Vej 24, 1. th. 1911 Frederiksberg C, tlf. 33 23 60 58
 
Nadja Hawwa Vissing, Ingeborgvej 36, 1., 2900 Hellerup, tlf. 21 79 06 40
 
(sidst ændret af KGJ 30.05.18)