Karakterer ved afgangsprøver

Bernadotteskolen afholder folkeskolens afgangsprøver i alle fag.

Skolens gennemsnitskarakter og karakterfordeling kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside (klik her). Det er desværre ikke p.t. muligt at linke direkte til de data der vedrører vores skole hvorfor der er indsat en række link til en række printede pdf-dokumenter.

Karaktergennemsnit for de bundne prøver i 9. klasse kan ses ved at klikke her.

Karakter pr fagdisciplin kan ses ved at klikke her.

Den socioøkonomiske reference kan ses ved at klikke her. (beskriver hvordan eleverne klarer sig i fagdiscipliner ved 9. klasses prøve i forhold til elever med samme socioøkonomiske baggrund).

Endvidere kan du klikke her og se en oversigt over, i hvilket omfang skolen sender elever videre til enten 10. klasse eller gymnasiale uddannelser. 
 
 
 
(sidst redigeret januar 2019 - KGJ)