Skolevejledere
 
 
Skolevejledning på Bernadotteskolen varetages af Therese Høybye Jensen (THJ) i samarbejde med Ann-Kathrin Stenfeldt, som er den vejleder fra UU-nord, der er ansvarlig for vores skole. Vejlederne har kontakt med børn og forældre fra 6.klassetrin og til de forlader skolen. Vejledernes opgave er at vejlede om valg af ungdomsuddannelse, vejledningsaktiviteter og andre valgforberedende tilbud i overgangen fra E5, 9.klasse og 10.klasse til ungdomsuddannelserne.
 
Vejledningen tilrettelægges med kollektive og individuelle samtaler, udarbejdelse af uddannelsesplaner og med inddragelse af praktikker, præsentationskurser, brobygning mv. Uddannelsesplanerne skal udarbejdes i samarbejde mellem elever, forældre, lærere og vejleder. Målet med vejledningen er at gøre det muligt for de unge selvstændigt at træffe uddannelses- og erhvervsvalg på et kvalificeret grundlag.
 
Kontakt
 
Du er altid velkommen til at kontakte skolevejlederne:
 
 
Therese Høybye Jensen:
Intra: send en besked til lærer THJ
Telefon: 30 49 42 81
Ann-Kathrin Stenfeldt:
Telefon: 51 39 32 23
 
Du kan lægge en besked med navn og telefonnummer, hvorefter du vil blive ringet op.
 
 
Træffetider på skolen:
 
 
Mandag Onsdag
Therese Therese

 Ann-Kathrin træffes efter aftale.

Mere information
Du kan selv søge information om uddannelser efter grundskolen ved at bruge de links, der står under menupunkterne "links". Her finder du også links til hvor du kan hente uddannelsesplan og tilmeldingskema.