Bernadotteskolens 50-års jubilæum
 
I anledning af Bernadotteskolens 50-års jubilæum i 1999 udgav vi en bog om skolen og dens historie. Bogen kan beskrives ved at gengive forordet, som er skrevet af skolens daværende leder, Lars Stubbe Teglbjærg, og lærer, Carten Hall:

”50 år er lang tid i skolesammenhæng, og meget har forandretsig siden Bernadotteskolens oprettelse i 1949. Bernadotteskolen har gennem årene fastholdt nogle karakteristiske, identitetsskabende værdier og er derfor i dag i en dyb forstand den samme skole. Men den har også forandret sig meget, og noget af det, der har forandret sig allermest er dens selvforståelse – dens opfattelse af sin egen rolle i forhold til en anderledes virkelighed, og det har igen påvirket prioriteringerne i de fundamentale værdiers udmøntning i pædagogisk hverdagspraksis. Den meget omfattende kompleksitet i det halveårhundredes skolehistorie har i høj grad præget vores idéer om udformningen afdenne bog.
 
I såvel form som indhold adskiller den sig væsentlig fra detidligere udgivelser om skolen. Vi har ikke haft noget ønske om at gentage de bredt beskrivende fremstillinger af struktur og pædagogik i "Bernadotteskolen– de første ti år" (Unge Pædagoger, 1959) og ”En skole bliver til” (Rhodos, 1969). Vi har heller ikke villet videreføre præget af pædagogiskartikelsamling fra "En skole bliver ved" (Christian Ejlers, 1980). Fra starten har vi givet afkald på enhver ambition om at give en dækkende fremstilling af ”det hele”. Det er simpelthen ikke muligt. Man vil derfor ikke i bogen finde f.eks. en omtale af alle de enkeltpersoner, der har ydet væsentlige bidrag til Bernadotteskolens udvikling. Dette må på ingen måde opfattes som en underkendelse af deres indsats, men alene som udtryk for det redaktionelle hovedsigte. Ej heller er alle væsentlige pædagogiske områder i skolen omtalt særskilt.
 
I stedet har vi forsøgt at give en række billeder af Bernadotteskolens historie, som vi tror, at mange med tilknytning til skolen vil kunne genfinde sig selv i, og som for udenforstående vil kunne give en forestilling om noget af Bernadotteskolens egenart.
 
Bogen taler med to stemmer, som veksler kapitel for kapitel.
 
Billeder af Bernadotteskolen er krønikestof, udvalgte dokumenter, fotografier og andet kildemateriale, sammen stillet og kommenteret af Carsten Hall. At tale om ”historiens egen stemme” er naturligvis en fiktion, men det dokumentariske materiale og de mange ”gode historier” har alligevel sin egen autenticitet. Vi har ikke holdt os for gode til det rent anekdotiske stof.
 
En personlig beretning om Bernadotteskolen, som er skrevet af Lars Stubbe Teglbjærg, har også anekdotiske indslag, men er i øvrigt en refleksion over vigtige faser i Bernadotteskolens udvikling. Altså, subjektiv historieskrivning.
 
 Idet vi takker alle, der har bistået med råd og dåd, ønsker vi: God fornøjelse!"
 
 


"Bernadotteskolen 50 år"  er på 117 sider i hårdt omslag og rigt illustreret. Den kan købes på skolen og koster 200 kr.
ISBN 87-7889-063-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidst redigeret juni 2010 (PR)