Om skolen - meget kort
 
Bernadotteskolen – i en reformpædagogisk tradition
 
Skolens undervisning og virke bygger på det enkelte individs udfoldelse i fællesskabet i et ligeværdigt og tillidsfuldt forhold mellem elever og lærere. Vi lægger vægt på at give eleverne de kundskaber og færdigheder, der kræves for at kunne handle i et moderne samfund og søger en ligestilling mellem skolens praktiske og almindelige fag. Undervisningen og skolemiljøet bygger på fællesskab og demokratisk indstilling for at søge at fremme forståelse mellem mennesker og nationer (klik her for at læse formålsparagraf og vedtægter).
 
Bernadotteskolen tilbyder undervisning efter Lov om Frie Grundskoler fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen består af en dansk afdeling med to spor og ca. 490 elever samt en international afdeling (The Little House) med ca. 90 elever fordelt over hele skoleforløbet i 5 klasser (E1 – E5). Skolens 10. klasse er en overbygning for både skolens danske afdeling, TLH og nye elever udefra.
 
Elever i børnehaveklasse til 3. klasse samt E1 og E2 tilbydes Legestue (SkoleFritidsOrdning) om morgenen og om eftermiddagen på skoledage, i Påsken og i to uger i sommerferien.
 
Elever med særlige behov kan få specialundervisning inden for de ressourcer, skolen har mulighed for at stille til rådighed. Specialundervisning, som eleverne modtager enkeltvis eller i mindre grupper, kan placeres både inden for og uden for klassernes almindelige undervisning.
 
Du kan finde en lang række øvrige oplysninger om skolen ved at se dig omkring på vores hjemmeside.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidst redigeret aug 12 (PR)