Skolen, november 2018
 
 
Vores 10. klasse – kogt ned til få linjer . . .
 
 
10. kl. består årligt af én klasse på 30 elever – halv drenge, halv piger – fra en lang række skoler efter afsluttet 9 kl. Dertil også elever fra vores egne 9. klasser.
 
Klassen har 2 klasselærere samt delehold i mange fag, hvilket giver gode betingelser for arbejdet i mindre grupper.
 
Fagene er: engelsk, dansk, matematik, science, filosofi, samfundsfag, tysk/fransk, gymnastik og p-værksted - vi har 7 forskellige p-værksteder at vælge mellem: musik, mad, tegne/male, tekstil, multi, træ/metal og keramik/ler.
 
Undervisningen er en blanding af fælles tavleundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, traditionelle læringsmetoder samt utraditionelle arrangementer som tilgodeser det projekt, vi arbejder på med de muligheder og betingelser, som byder sig.
 
Vores fokus i 10. kl. er at optimere hver elevs mulighed for at deres unikke potentiale bliver sat i spil både fagligt, socialt og personligt.
 
Da vi kun har ét år, hvor vi er sammen om at skabe et interessant og levende læringsfelt, er vi hurtig i gang med at lære hver elev at kende gennem små opgaver, fremlæggelser, samtaler, udflugter og på vores introtur til Sverige med kanotur, telte og lejrbål.
 
Året igennem er der forskellige projekter og tværfaglige temaer, samt helt tekstnære fagtimer. Tanken bag er fordybelse, nærvær, stille spørgsmål, analysere og producere viden og finde kreative måder at formidle det på.
 
Teaterstykke (fællestime), udlandsstudietur til Irlands vilde bjerglandskab Connemara, museumsudflugter, park og byvandringer, teaterture samt science udflugter til Vestforbrændingen eller skoven, er også en del af vores læringsmiljø.
 
Vi arbejder med læring og øvelse af bevidst metodevalg, både praktisk i det faglige arbejde samt teoretisk gennem filosofisk undren.
 
Vores mål er, at vores elever, når de forlader os efter et 10. skoleår, er fagligt rustede, mere selvsikre og klar til at starte en ungdomsuddannelse, som både kan være en praktisk eller akademisk fortsættelse. Vores skolevejledning arbejder dygtigt for at hjælpe med til at finde den rette fortsættelse til vores elever.
 
Vi opfatter skolen som et samarbejde mellem lærerne og eleverne med opbakning fra forældrene, og har en tradition for et godt forældresamarbejde. Der er en hyggelig og respektfuld tone i klassen, som afspejler vores glæde og interesse ved hvert års nye 10. klasses helt unikke sammensætning af personer, alle med hver deres kundskaber og udfordringer.
 
Hvert sommer vinker vi vemodigt farvel til årets 10. klasse, og hvert år glæder vi os til at starte en ny i august.
 
På intromødet i januar går vi mere i detaljer med både fagene, den praktiske hverdag og alle de spørgsmål som I måtte have. Vi glæder os allerede til at se jer!
 
Mange hilsener
 
Kathrine Juhl og Lars Erik Storgaard