SUNDHEDSPLEJERSKEN
 
Vi er omfattet af Gentofte kommunes tilbud om, at der er tilknyttet en sundhedsplejerske til skolen. Det betyder, at vi har vores "egen" sundhedsplejerske, Vibeke Dal, som tager sig af alle vores elever uanset bopælskommune.
Sundhedsplejen varetages af Vibeke  i samarbejde med børnene,forældrene, lærerne og andre samarbejdspartnere.
Formålet er at styrke børns sundhed og sunde levevis ved: 
  • At børnene gennem skoleforløbet bliver i stand til at tage stilling til deres egen sundhed og til at handle på forhold, der har betydning både for deres egen, men også for andres sundhed
  • At opspore tidlige tegn på sygdom, udviklingsproblemer og børn, der ikke trives godt
  • At yde en ekstra indsats til børn med sundheds- eller trivselsproblemer
  • At børn, der har behov for yderligere undersøgelse eller behandling, henvises til læge eller andre samarbejdspartnere
 
Vibeke holder til i lokalet under Den store Sal overfor den almindelige indgang til omklædningsrummene. Hun kan træffes på skolen i følgende tidsrum:
 
tirsdag fra 9 - 14
torsdag fra 9 - 14
 
 
eller elever og forældre kan ringe til Vibeke på mobil 51 39 82 19 og tale med hende eller aftale tid til et personligt besøg. Du kan henvende dig pr. mail på: vida@gentofte.dk
 
Som noget nyt er der, fra skoleåret 2018-19, etableret "Åben konsultation"
 
første tirsdag i måneden kl. 8-10 og sidste tirsdag i måneden fra kl. 13-15.
 
Disse dage vil der sidde et skilt på indgangsdøren til Store Sal, som minder om den åbne konsultation.
 
Du kan læse den generelle information om skolesundhedsplejen i Gentofte Kommune ved at klikke her og en yderligere beskrivelse ved at klikke her
 
Du kan også læse den evigt aktuelle pjece om LUS ved at klikke her.