Bernadotteskolens evaluering af den samlede undervisning og opfølgningen herpå. April 2017.

 

I henhold til friskolelovens § 1 b, stk. 3, er enhver fri grundskole forpligtet til regelmæssigt at foretage en evaluering af skolens samlede undervisning, og at udarbejde en plan for opfølgningen på denne evaluering.

Denne evaluering sker for at undersøge elevernes udbytte af undervisningen og for at sikre, at skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Bernadotteskolen har hidtil evalueret skolens undervisning regelmæssigt og på mange måder. Evalueringen har dog ikke hidtil indeholdt en formel gennemgang med undersøgelse, resultat, målsætning og handleplan. Der foreligger som følge heraf ikke et skriftligt resultat eller en handleplan. Det vil der fremover gøre.

Bernadotteskolen vil foretage en regelmæssig evaluering med opfølgningsplan således, at hele skolens fagkreds og alle klassetrin vil blive gennemgået i løbet af en tre-årig periode. Evalueringen vil for hvert år behandle ét af de tre trin: Indskoling (forberedelsesklasse til og med 2. klasse), mellemtrin (3.- til og med 5. klasse) og udskolingen (6.- til og med 9. klasse). De tre obligatoriske emner Færdselslære, Uddannelse & Job og Sundheds- og Seksualundervisning & Familiekundskab vil indgå i behandlingen af alle tre trin.

 

Opfølgningsplan:

Bernadotteskolen vil i skoleåret 2017-18 foretage en evaluering af den samlede undervisning på mellemtrinnet. Resultatet af denne evaluering og opfølgningsplanen herpå vil foreligge ved indgangen til skoleåret 2018-19.

Bernadotteskolen vil i skoleåret 2018-19 foretage en evaluering af den samlede undervisning på udskolingstrinnet. Resultatet af denne evaluering og opfølgningsplanen herpå vil foreligge ved indgangen til skoleåret 2019-20.

Bernadotteskolen vil i skoleåret 2019-20 foretage en evaluering af den samlede undervisning på indskolingstrinnet. Resultatet af denne evaluering og opfølgningsplanen herpå vil foreligge ved indgangen til skoleåret 2020-21.

 

Evalueringen vil koncentrere sig om, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i undervisningsplanerne.